Flipped Tutoring nedir?

Flipped Learning (ters yüz eğitim) dünyada eğitim alanında yeni modellerden birisidir. Eğitimin geleneksel metotlulardan arındırılarak öğrencinin merkezde yer aldığı, bilginin topluca üretilerek edinildiği, ders öncesi videolar ve çeşitli materyaller ile ön hazırlığın öğrenci tarafından yapılarak sınıf ortamında bunların yorumlanması ve paylaşımı ile öğrenildiği bir sistemdir.

Flipped tutoring ise bu sistemin özel ders konseptiyle bütünleştirilmiş halidir. Bu yaklaşımla bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Öğrenci bu sistemde özne olduğunu hissedecek, öğrenmenin çoğunluğunu kendisinin aktif olduğu bir zeminde gerçekleştirecek, öğretmen ise bir destekçi ve kılavuz rolü üstlenecektir.

Öğrenci kendi emeğinin olduğu ve öğrenme sürecinin her aşamasında aktif yer aldığı için kendisinde kalıcı bir öğrenme gerçekleştiğini hissedecektir.