LGS hazırlık süreci öğrencilerin eğitim hayatında en kritik dönemlerden birini oluşturmaktadır. Eğitimin en önemli aşaması aslında ilköğretim öncesini kapsar. Çocuğun yaşamında kullanacağı tüm donanımların temelleri okul öncesi eğitimde oluşmaktadır. İlkokul kazandığı donanımın üzerine akademik öğrenmenin başladığı dönem olup yaşamla ilgili temel beceriler ve gereksinimler öğrenciye kazandırılmaya çalışılır.

Çünkü bu düzeyde edinilen bilgiler tüm eğitim yaşamının temel taşlarını oluşturmaktadır. Matematik bağlamında; tamsayılar, rasyonel sayılar, oran orantı, yüzde, denklem ve geometri gibi kavramlar lise dönemi konuların iyi ilerlemesi için temel oluşturmaktadır. 8.sınıf ise 7.sınıf bilgisi üzerine kurulan ve yeni konuların devreye girdiği aynı zamanda sınav maratonunun hızlandığı dönemdir.

İyi bir lise eğitimi, uzantısında iyi bir üniversite ve iyi bir meslek ve yaşam için önemli bir yer tutmaktadır. İyi bir lise ise LGS sürecinin doğru yönetilmesi sonucu elde edilebilmektedir.

LGS hazırlık öncelikle öğrencinin ve ailenin kendini iyi tanıması ile başlamaktadır. Gerçekçi bir bakış açısı ve kendini iyi tanıma doğru hazırlık sürecinin en önemli noktasıdır. Doğru hedeflerin konulması ve yapılacak çalışma, iyi durum tespitlerinin yapılmasına bağlıdır.

Her öğrenciyi en iyi okullara hazırlama düşüncesi yerine, her öğrencinin kendi potansiyelini keşfetmesini sağlayıcı ve kendi kulvarında yol aldırıcı bir yaklaşım, sınav kaygısı oluşturmadan ve sınavın tek hedef olmadığı vurgusuyla, gerçekçi ve uygulanabilir ve sonuçları önceden ön görülebilir bir çalışma stratejisi en iyi çalışma şeklidir.

7. sınıftan itibaren bu bilinçle öğrenciye ve aileye destek olmak önemlidir. Sınavın temel dinamikleri ve içeriği, soru hazırlanış mantığı, kimlere hitap ettiği, ne tür içeriklerin incelendiği gibi kavramlar hazırlık sürecinde kaç kitap bitirildiği, kaç test çözüldüğü, günde kaç soru çözüldüğü gibi sorulardan çok daha önemlidir.